Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Garda 2017
24 kwietnia 2017
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011
4 maja 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

„Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2012”

Podsumowuje działania Zarządu i kadry fundacji oraz osiągnięcia wychowanków w ubiegłym roku.

Dokument zawiera przekrojowe dane na temat działalności i stanu finansowego fundacji m.in.:

 

I. Dane o fundacji

II. Członkowie Zarządu Fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym

III. Cele statutowe fundacji

IV. Główne działania podjęte przez Fundację w 2012 roku

V. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych

VI. Działalność gospodarcza według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

VIII. Informacja o poniesionych kosztach

IX. Informacje o posiadanym majątku

 

 

 

Pobierz „Sprawozdanie…” w formacie PDF (80 kB)

Fundacja NAUTICUS przedłożyła sprawozdanie finansowe za 2012 rok Urzędowi Skarbowemu.