Sprawy klubowe

Deklaracja członkowska
Statut Fundacji Nauticus
Statut klubowy Nauticus Yacht Club Olsztyn

Kursy i szkolenia

Zaświadczenie lekarskie
Zgoda rodziców
System szkolenia PZŻ
Współpraca instruktora żeglarstwa z dziećmi
w początkowym etapie nauczania

Aktualizacja danych członków klubu

Druk aktualizacji danych word