Sprawozdania

4 maja 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

„Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2011” Podsumowuje działania Zarządu i kadry fundacji oraz osiągnięcia wychowanków w ubiegłym roku. Dokument zawiera przekrojowe dane na temat […]
4 maja 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

„Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2012” Podsumowuje działania Zarządu i kadry fundacji oraz osiągnięcia wychowanków w ubiegłym roku. Dokument zawiera przekrojowe dane na temat […]